Печат
 

LUXUS

 

   Електрически проточен бойлер Luxus е предназначен за осигуряване на вода до няколко точки. 

   - автоматично включва и подбира мощността в зависимост от количеството течаща вода

   - има превключвател, ограничаващ максималната консумация на мощността, което разрешава икономично ползване на енергия.

   - регулатор мощността, което изрешава икономично ползване на енергията.