Печат
 

LUNA

 

Проточния безнапорен бойлер Luna се използва за бързо получаване на гореща вода при тоалетни, вани или кухни.