Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД


 

ZELIOS SYS 2.5

 

   Мощен слънчев колектор с 2,5 кв.м. площ. Подходящ за система с принудителна циркулация с големи размери с възможност за паралелно или последователно свързване.

   Основни хара ктеристики:

> Меден абсорбатор със селективно титаниево покритие (95% абсорбация, 5% отражение).

> 4мм темперирано стъкло, защитен от градушка, неотразяващ.

> рамка, направена от анодизирани алуминиеви профили.

> 50мм минерална вата за изолация.

> Медна навита тръба с ултразвукови заварки за хидравлична циркулация.

> Слънчев колектор с 4 хидравлични връзки, (максимум 5 колектора на ред, при монтаж подаваща – връщаща от едната страна) или максимум 10 в ред при монтаж подаваща-връщаща на срещуположни страни.

> Еластични хидравлични съединения, които компенсират термичните разширения по реда.

> Тест сертификат съгласно EN12975.

> Сертификат на Кеймарк.

> Сертификат за качество ICIM.

> 5 години гаранция.

 

 Технически характеристики:

Крива на работният режим:

Размери:

Разрез:

Свързване:

 
Free Search Engine Submission
Free Search Engine Submission