Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД

PDF Печат

 

 

EXPERT CONTROL системен интерфейс

 

Нов системен интерфейс EBUS2 за цялостно управление на отоплението и системата за топла вода на дадено домакинство.

> ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ

• Свързан с цифрова помпена група може да управлява до 7 различни инсталации

• Визуализация на избраното оформление и реалните температури, измерени чрез сондите на слънчевите елементи

• Благодарение на електронния контрол EXPERT CONTROL може да измери спестенатa енергия, показвайки резултата, чрез дисплея за дневната / седмичната или годишна енергия, получена от слънцето

• Включва специални функции като антифриз и охлаждащи функции (за да се избегне прегряване)

• Съвместим с Zelios Compact, Zelios Extra, Zelios Combi и слънчева цифрова помпeна група 

 

 Станция за прясна вода

> ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Комплект за производство на битова гореща вода, състоящ се от топлообменник за висок дебит

• Може да съдържа EXPERT CONTROL система за управителят на станция за прясна вода, както и други устройства за терморегулация

> Компоненти

• Топлообменник с пластини

• Модулиране помпа на основната верига

• Предварително свързани сонди

• Цифров контрол на дебита

• Пренасочващ клапан на основната верига за да се избегне претоварване и увеличаване на температурата

• Защитен клапан на основната верига

• Конектори за продухване и почистване на плочите на топлообменника

• Включва аксесоари за връзката с ELIOMAX CK1

• Като аксесоар се предлага комплект за регулиране на битова гореща вода (БГВ) 

 

 

За управление на слънчевите системи фирма Мега-терм предлага контролен панел с 19 вградени готови програми, това включва едновременното управление на слънчев колектор, газов котел, два бойлера и басейн. Помпената група към слънчевите системи е на фирмата Grundfos, като същите могат да се връзват и каскадно за промишлени инсталации.

 


 

Elios 25 контролен панел

 

Управление за соларна система.

Основни хара ктеристики:

 

> LCD дисплей.

> Конфигурация и показване на 19 системни диаграми.

> Директно използване.

> Задаване на системни параметри.

> Отчитане на температурата на бойлера и колектора.

> Самостоятелна диагностика, анти-замръзване, записваща система на работата на системата.

> 3 температурни сензора PT1000 (2 за индиректния бойлер, 1 за колектора).

> 4 PT1000 сензорни входа.

> 4 високоволтови изхода.

> 2 години гаранция.

 

Помпена група

 

Устройство, чрез което флуида циркулира в соларната система. Обхваща модули с различни функции (основна, поточна и каскадна).

Основни характеристики:

 

Основен модул: съдържа

циркулационна помпа.

> Двускоростна помпа.

> Два варианта - 4 и 6 м.

> Дебитомер и регулатор.

> Манометър и термометър.

> Оборудван с връзки за

разширителен съд, предпазен

клапан и каскаден модул.

> Възвратна клапа.

> Пълначка.

Поточен модул: съдържа

обезвъздушител на системата

> Високоефективна

обезвъдушителна с-ма.

> Термометър

> Дебитометър и регулатор.

> Термометър.

> Оборудване за паралелно или

последователно свързване.

> Възвратна клапа.

 

Технически характеристики

 

 

 

3 пътен мотор-вентил

 

Хидравлично у-во, задвижвано от контролния панел или термостата, което контролира битовата вода и основния флуид.

Основни характеристики:

 

> Подвижна задвижка.

> Ръчно затваряне и отваряне.

> Голям капацитет и ниски загуби

на налягане.

> Компактен дизайн.

> Солиден и надежден през

цялото време.

> 2 години гаранция.

Технически характеристики

 

 

 

Термостат

 

Устройство за измерване и контролиране на температурата на битовата вода по време на нейното използване.

Основни хара ктеристики:

 

> Трицифрен дисплей за

настройване и показване на

температурата.

> Компактен и стабилен.

> Директно включване и

надеждност.

> Зададените стойности могат да

се променят.

> 1 PTC1000 сензор вход.

> 1 високоволтов изход.

> Идеален за употреба заедно с

високоволтов мотор-вентил за

БГВ.

> 2 години гаранция.

 

Технически характеристики

 

 

 

Термостатичен смесителен вентил

 

Хидравлично устройство, което предпазва от възможни прегрявания на водатата и намалява загубите на топла вода.

Основни характеристики:

 

> Температурата на подгрятата

вода се поддържа постоянна

> Неограничено регулиране на

температурата на водата в гра

ници 30-70 градуса

> Голям капацитет на вода и

малки загуби на налягане

> Компактен дизайн

> Два възвратни клапана

 

 

Технически характеристики

 
 
 
Free Search Engine Submission
Free Search Engine Submission