Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД

PDF Печат
 

FOCUS elektronik

 

   Електрически проточен бойлер Focus Elektronik дава възможност за доставка на топла вода до няколко потребителски точки, осигуряващи най-комфортна и икономическа експлоатация 

   - електронна управляваща система, даваща възможност за прецизно регулиране на температурата от 30С да 60С с точност до 1 С. Реагира на промени на количеството течаща вода, температурата и налягането на водата, така че при пускането на нагревателя да се получи зададена температура на водата.

   - дисплей с течни кристали LCD с възможност за отчитане на входна, изходна температура на водата, количеството на протичащата вода, както и на актуално употребената мощност

   - оптимален подбор на мощността в зависимост от количеството и температурата на водата, осигурява икономичност на употреба на вода и енергия

   - възможно е употреба на по-рано подгрята вода /например в соларни системи/.

 

   
 
 
 
Free Search Engine Submission
Free Search Engine Submission