Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД

Мега-Терм 1 ЕООД

PDF Печат

5 стъпков процес за перфектен резултат

 

 

   1. Захранване на  SBR реактора - Необработените канални води се отвеждат чрез сифонната система до втората камера (SBR реактор) . Специалната конструкция гарантира преминаването само на течност свободна от твърди частици. 

   2. Аерация на водата във втората камера - През точно определени и предварително програмирани интервали от време се извършва третиране с въздух. Това става чрез компресорно-аераторното оборудване и специални мембрани, които осигуряват фино и ефективно вдухване и разтварянето на голямо количество кислород във водата. С помощта на този кислород се зараждат и размножават по естествен път микроорганизми и бактерии, разграждайки замърсителите във водата. Безшумния компресор, който подсигурява системата, е изнесен в допълнителен шкаф. 

3. Фаза на утаяване - В тази стъпка съоръжението почива за 90 минути. През това време активната утайка попада на дъното на реактора, а в горната му част се образува зона с чиста вода. 

   4. Отвеждане на пречистената вода - Биологично пречистената вода от горната зона на SBR реактора се отвежда извън съоръжението чрез въздушно налягане от компресор.

   5. Обратно прехвърляне - С цел да не се запази точно определено количество активна утайка в реактора, необходима за биологичното пречистване, част от нея се отвежда обратно в първата камера (буфер).  Затвореният цикъл на пречистване започва отначало.  

 
Free Search Engine Submission
Free Search Engine Submission